De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Voorwaarden advertorials/ advertenties

 • Adverteren in Wijkkrant Oost is alleen mogelijk indien uw bedrijf/instelling/organisatie in het verspreidingsgebied is gevestigd of een directe binding heeft met dit gebied.
 • Bij meerdere aanvragen bepaalt de redactie welke advertorial en advertenties geplaatst kunnen worden en welke doorschuiven naar de volgende editie. Dit is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte.
 • De redactie heeft het recht om een aangeleverde advertorial te redigeren dan wel in te korten. De geredigeerde versie wordt ter kennisgeving toegestuurd.
 • De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de adverteerder. De Wijkkrant aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Bij de advertorial en advertentie kan een logo en/of foto worden toegevoegd.
 • Advertenties worden ‘kant-en-klaar’ aangeleverd en worden geplaatst op de binnenpagina’s.
 • De advertentie dient digitaal te worden aangeleverd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en advertorials te weigeren.
 • Betaling vindt na plaatsing. Wijkkrant Oost stuurt een factuur.
 • Indien gekozen wordt voor drie of meer advertenties per jaar wordt er een rekening gestuurd na plaatsing van de 1e advertentie.
 • Bij het plaatsen van vijf advertenties per jaar ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag.

Tarieven
Vanaf januari 2020 gelden de volgende tarieven:

Advertentie
1/16 pagina:    35 euro
1/8 pagina       65 euro
1/5 pagina       82,50 euro

Advertorial

¼ pagina: maximaal 650 woorden met kop, logo en illustratie/foto: 110, - euro

1/5 pagina: maximaal 450 woorden met kop, logo en illustratie/foto: 85, - euro.