De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Financiën

Wijkkrant Oost wordt al vanaf het begin gratis bezorgd en de redactie wil dat graag zo houden. De redactieleden zelf werken geheel vrijwillig. Opmaak, drukwerk en bezorging zijn echter vaste kosten waar je niet onderuit komt. Het is dan ook een hele onderneming om de benodigde financiën bij elkaar te sprokkelen.

Hoe komt er geld binnen ?

De redactie biedt bewoners en organisaties ruimte om tegen betaling een advertentie in de krant te plaatsen. Daarvoor wordt een beperkte ruimte gereserveerd. De gemeente betaalt voor het plaatsen van de wijkgerichte pagina. Diverse organisaties publiceren regelmatig in de krant in ruil voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Er wordt daarnaast een beroep gedaan op het wijk- en dorpsbudget ( voorheen BIG). En er zijn een aantal trouwe sponsors die ieder jaar bijdragen. De redactie probeert zo economisch mogelijk te handelen en iedere eurocent die binnenkomt wordt aan de wijkkrant besteed. Het is ieder jaar weer een uitdaging voor de redactie het benodigde geld bij elkaar te sprokkelen. Heeft u misschien creatieve ideeën om ons daarmee verder te helpen dan bent u van harte welkom

Donaties, hoe klein ook, blijven onmisbaar en zijn van harte welkom op rekeningnummer NL13 RABO 017 19 17 480 t.n.v. Stichting Wijkkrant Oost.

Wilt u de wijkkrant financieel steunen en daar graag een factuur voor ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken per e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl of per telefoon 06 36533432 o.v.v. de hoogte van het bedrag dat u wilt doneren.