De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Disclaimer

De redactie van de wijkkrant Oost accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. De redactie behoudt zich het recht voor toegezonden stukken niet te plaatsen, te redigeren en/of in te korten.