De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Sociale kaart

Er is veel te doen in Den Bosch Oost maar waar kun je informatie hierover vinden? De wijkkrant biedt ruimte om deze informatie te publiceren maar het is onmogelijk in iedere krant steeds alles te benoemen. Daarom is in 2010  de gids "Wegwijs in Oost"gemaakt en uitgegeven door de redactieleden van deze krant. Deze gids is destijds  in gedrukte vorm huis-aan-huis in de wijk verspreid. Ook is het boekje digitaal verschenen. De digitale versie kunt u hier downloaden

Via deze website konden aanvullingen en verbeteringen aangeleverd worden zodat de gids actueel zou zijn. Daar werd en wordt niet of nauwelijks gehoor aangegeven en dat betekent dat de gids helaas niet up-to-date is. Om toch te laten zien wat er was (en mogelijk nog is) in de wijk Oost blijft de gids via deze website beschikbaar. Wijzigingen zijn nog altijd welkom en zullen verwerkt worden door de webmaster : webmaster@wijkkrantoost.nl