De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Colofon

Redactie

Maria Hornman, Marie-France Vissers en Mieke Verberne.

• Ontwerp & Opmaak

Wim van der Plas

• Druk

JanssenPers, Gennep

►Verspreiding

Door vrijwilligers uit de wijk Oost

Verspreidingsgebied: Aawijk Noord, Aawijk Zuid, Graafsewijk Noord, Graafsewijk Zuid, Grevelingen en Hinthamerpark

►Advertenties/advertorials

Voorwaarden voor het plaatsen van advertenties en advertorials vindt u onder het kopje "adverteren".

► Redactie-adres

Maassingel 65

5215 GE ‘s-Hertogenbosch

tel. 06-36533432

• Kopij bij voorkeur via e-mail: redactie@wijkkrantoost.nl

 

 ►Opmerkingen m.b.t. de bezorging:

Deze kunt sturen naar: redactie@wijkkrantoost.nl

 

►Webmaster Wim Verberne

webmaster@wijkkrantoost.nl