De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Geschiedenis van Wijkkrant Oost

Wijkkrant Oost is in januari 1979 opgezet door een aantal actieve bewoners uit Den Bosch Oost. In het jaar 2000 besloot de toenmalige redactie met pijn in het hart te stoppen met de krant. Reden was dat het zowel organisatorisch als financieel niet meer op te brengen was. Een aantal wijkbewoners geloofde echter dat er voldoende draagvlak was voor een krant en bedacht een nieuw concept. Dat resulteerde uiteindelijk tot een doorstart van de wijkkrant in een nieuwe stijl, met nieuwe mensen aan het roer.

Wijkkrant Oost komt 5 keer per jaar uit, heeft een oplage van 5200 en wordt gratis bezorgd bij alle bewoners van Aawijk Noord, Aawijk Zuid, Graafsewijk Noord, Graafsewijk Zuid, Hinthamerpark en de Grevelingen.