De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Plattegrond

Wijkkrant Oost wordt bezorgd in de wijken Aawijk-Zuid, Aawijk-Noord, Graafsewijk-Zuid, Graafsewijk-Noord, Hinthamerpark en de Grevelingen.