De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Aanleveren kopij

Bewoners en organisaties kunnen zelf kopij en foto’s aanleveren. De redactie bepaalt of de kopij geschikt is voor de krant en past zo nodig de tekst aan.

Kopij kan via e-mail aangeleverd worden: redactie@wijkkrantoost.nl

 

Voorwaarden:

  • Tekst en afbeeldingen apart sturen. Dus de foto NIET in een Word-document plaatsen. De tekst aanleveren als platte tekst.
  • Foto’s minimaal 150 dpi met een resolutie van minimaal 200 pixels.
  • Foto’s aanleveren als JPG bestand, minimaal 1 MB.
  • Instellingen fototoestel maximale resolutie: Hi, High, of superfine, in ieder geval 1280 x 960 pixels of hoger.
  • U hoeft de foto niet eerst zelf te bewerken. Stuur ons het originele bestand om de mooiste kwaliteit afdruk in de krant te krijgen..
  • Geen foto's toezenden zonder toestemming van de rechthebbende (fotograaf) en de geportretteerde.
  • Geen foto’s van Internet gebruiken, dit in verband met copyright.
 

 

 

 

 

Inleverdata kopij en verschijning krant 2022

 Kopijsluiting  Verschijning krant   Bezorging tussen
24 januari 10 februari donderdag 10 en woensdag 16 februari
4 april 21 april donderdag 21 en woensdag 27 april
13 juni  30 juni  donderdag 30 juni en woensdag 6 juli
19 september  6 oktober  donderdag 6 oktober en woensdag 12 oktober
28 november  15 december donderdag 15 en woensdag 21 december