De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Rommelmarkt

Zondag, 04 september 2022
Van 11:00 tot 17:00
Buurthuis Graafsewijk Noord

Rommelmarkt

Werkgroep Graafsewijk Noord opent haar seizoen in september met de traditionele rommelmarkt op de
schoolpleinen aan de Lucas van Leijdenstraat met livemuziek en het Rad van Avontuur.

Dus noteer alvast in uw agenda:
Zondag 04 september a.s. van 11.00 – 17.00 uur.
Er zijn nog enkele kramen te huur: tel: 073-614 40 70.