De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Rommelmarkt

Zondag, 18 maart 2018
Van 11:00 tot 14:30

Rommelmarkt,

Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leijdenstraat 27