De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kopijsluiting augustus 2018

Maandag, 27 augustus 2018

Bezorging van de krant tussen zaterdag 15 en woensdag 19 september