De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kinderdisco

Vrijdag, 12 oktober 2018
Van 18:30 tot 20:00
Voor deze activiteit dien je je op te geven bij Anja Baudoin, Elzenstraat 17, 073-6144070

Locatie:Buurthuis Graafsewijk Noord