De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kinderbingo

Zaterdag, 18 januari 2020
Van 14:00 tot 15:30
Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27

voor deze activiteiten dien je je
vooraf op te geven bij: Anja Baudoin,
Elzenstraat 17,
tel: 073 – 614 40 70