De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kinderbingo

Zaterdag, 19 januari 2019
Van 14:00 tot 15:30

Aanmelden bij Anja Baudoin, Elzenstraat 17,

tel.: 073-6144070