De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kamp vanaf 7 t/m 16 juni

Vrijdag, 14 juni 2019

Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27

voor deze activiteiten dien je je
vooraf op te geven bij: Anja Baudoin,
Elzenstraat 17,
tel: 073 – 614 40 70