De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kaarten

Vrijdag, 06 november 2020
Van 20:00

Kaarten in Buurthuis Graafsewijk Noord

Aanmelden bij Anja Baudoin, 073-6144070