De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kaarten

Vrijdag, 01 november 2019
Van 20:00
Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27

Kaarten

Inschrijven vanaf 20.00