De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Kaarten

Vrijdag, 03 juni 2022
Van 19:15 tot 22:00
Buurthuis Graafsewijk Noord

Kaarten

inschrijving vanaf 19.15 u