De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

Halloween speurtocht

Zaterdag, 06 november 2021

Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27

Aanmelden vereist

Voor deze activiteit dien je je vooraf op te geven bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17,
tel: 073 – 614 40 70

Aanvangstijd zie website; www.graafsewijknoord.nl