De wijk waar de zon opkomt
Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Grevelingen en Hinthamerpark.

carnavalsknutselen

Zaterdag, 23 februari 2019
Van 10:30 tot 12:00
Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27

Aanmelden bij Anja Baudoin, Elzenstraat 17,

tel.: 073-6144070